Om mig

Jag har en masterexamen i facköversättning och arbetar som översättare på heltid sedan 2001, sedan 2002 i Frankrike. Jag deltar regelbundet på konferenser och fortbildningsdagar med översättningsrelaterade teman, både i Sverige och i andra länder. Eftersom jag har tillgång till två kulturer har jag lätt för att fånga de språkliga nyanserna i de texter jag översätter och underlättar på så sätt mina kunders företagskommunikation!

    Contact me