Kurs i det engelska rättssystemet

I mars 2021 gick jag en utbildning för att lära mig mer om det engelska rättssystemet. Kursinnehållet utvecklades och presenterades av M. David Hutchins, i samarbete med det franska facköversättarförbundet, SFT.

    Contact me