Tjänster

Jag erbjuder översättningar inom nedanstående områden och tar även på mig uppdrag såsom korrekturläsning och andra relaterade språktjänster. Kontakta mig när ni behöver noggranna och professionella översättningar till svenska.

Företagskommunikation

Intern och extern företagskommunikation: nyhetsbrev, pressmeddelanden, styrdokument, årsredovisningar och andra rapporter.

Juridiskt betonade dokument: offerter och affärserbjudanden, fusionsavtal, aktieägarprogram för anställda, köpvillkor, användarvillkor, stadgar och regler med mera.

Juridik

Användarvillkor, affärsavtal, årsredovisningar och rapporter, affärstransaktioner, fusioner och förvärv

Utbildning och kurser

Personalutbildningar om försäljning, arbetsrelaterad personlig säkerhet, språkkurser, EU-stödd plattform för språkinlärning med mera.

    Contact me